بیایید روحیه ی خود مدیریتی و اتکای به نفس و اعتماد را در دانش آموزان تقويت كنيم            به وب سایت پیش دانشگاهی و دبیرستان صدرا خوش آمدید.           


 
مبینا یوسفی
پیش دانشگاهی ( ریاضی ) معدل 20

نفر برتر پیش دانشگاهی ( ریاضی ) معدل 20 ونفر برتر سنجش 1 بهمن ماه