بیایید روحیه ی خود مدیریتی و اتکای به نفس و اعتماد را در دانش آموزان تقويت كنيم            به وب سایت پیش دانشگاهی و دبیرستان صدرا خوش آمدید.           


 
سارا طباطبایی
پیش دانشگاهی ( تجربی ) معدل 19/48

پیش دانشگاهی ( تجربی ) معدل 19/48 نفر برتر سنجش 1 بهمن ماه