بیایید روحیه ی خود مدیریتی و اتکای به نفس و اعتماد را در دانش آموزان تقويت كنيم            به وب سایت پیش دانشگاهی و دبیرستان صدرا خوش آمدید.           

پیش ثبت نام متوسطه اول و دوم


پیش ثبت نام مجتمع آموزشی دخترانه صدرا
متوسطه اول و دوم

(پیش ثبت نام به منزله دریافت اطلاعات جهت تماس و هماهنگی برای جلسه حضوری می باشد و به هیچ وجه به منزله ثبت نام و دریافت مبلغ نمی باشد.)

آدرس: تهران، خیابان اشرفی اصفهانی شمال، بعد از پل همت، خیابان گلستان شرقی، پلاک 20
تلفن های تماس: 44403913 و 44474433

لطفا مقطع مورد نظر خود را انتخاب نمایید:

 پیش ثبت نام متوسطه اول - هفتم هشتم نهم
پیش ثبت نام متوسطه دوم - دهم یازدهم دوازدهم