بیایید روحیه ی خود مدیریتی و اتکای به نفس و اعتماد را در دانش آموزان تقويت كنيم            به وب سایت پیش دانشگاهی و دبیرستان صدرا خوش آمدید.           

افتخارآفرینان کنکور سراسری


 
 

اسامی افتخارآفرینان کنکور سراسری دبیرستان دخترانه صدرا