بیایید روحیه ی خود مدیریتی و اتکای به نفس و اعتماد را در دانش آموزان تقويت كنيم            به وب سایت پیش دانشگاهی و دبیرستان صدرا خوش آمدید.           

قبول شدگان 95-96


اسامی برگزیده شدگان کنکور سراسری 96
از میان 1 کلاس ریاضی و 1 کلاس تجربی

نام و نام خانوادگی دانشگاه 
سارا طباطبایی  پزشکی علوم پزشکی ایران
 مینا یوسفی  مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران
 نیلوفر امام علی زاده پزشکی شهید بهشتی
سبا ناظمی فر شیمی علوم دارویی تهران
یاسمن مناقبتی  بیوتکنولوژی دکترای پیوسته الزهرا
 مونا همتی مهندسی صنایع الزهرا 
الهه ناز مشتاقی زیست سلولی ملکولی آزاد تهران 
 محدثه غلامی اقتصاد خوارزمی-پرستاری تهران پزشکی
روشنک غلامی مهندسی بهداشت تهران
آیناز طاهری پرستاری تهران
شمیم صادقی فر علوم آزمایشگاه مشهد
شایلی خلیلی مدیریت بازگانی آبیک-زیست سلولی ملکولی تهران مرکز
حدیثه خلق حسابداری تاکستان-زیست سلولی مولکولی تهران مرکز
ملیکا حسن زاده حسابداری مازندران-شیمی کاربردی تهران جنوب
مریم تقی پور شیمی کاربردی تهران مرکز
حسنا باباپور زبان بین المللی قزوین-زیست سلولی مولکولی تهران مرکز
مائده مرادی مهندسی صنایع آل طاها-مهندسی صنایع تهران جنوب
یاسمن مجیدی معماری تهران
فاطمه کاظم تبریزی مهندسی عمران آل طاها-مهندسی هسته ای تهران جنوب
الهه صدیقی زاده مهندسی صنایع تهران شمال
ملیکا سربندی معماری داخلی کرج-مهندسی صنایع تهران جنوب
 فرنوش دهقانی مهندسی پزشکی قزوین 
مهسیما دشتبان مهندسی مکانیک تهران جنوب 
نگین پور محمدی مترجمی زبان دماوند-مهندسی معماری تهران جنوب 
آیدا بیگدلی مهندسی صنایع تهران جنوب 
مائده اصلانی مهندسی صنایع تهران جنوب 
رومینا ارض پیما  مهندسی شهرسازی تهران جنوب