بیایید روحیه ی خود مدیریتی و اتکای به نفس و اعتماد را در دانش آموزان تقويت كنيم            به وب سایت پیش دانشگاهی و دبیرستان صدرا خوش آمدید.           

چیستان انگلیسی


ابتدا سعی کنید متن انگلیسی را بخوانید و درک کنید و سپس به سراغ ترجمه فارسی بروید.
کدوم کلید کدوم لامپ ؟

A windowless room contains three identical light fixtures, each containing an identical light bulb or light globe. Each light is connected to one of three switches outside of the room. Each bulb is switched off at present. You are outside the room, and the door is closed. You have one, and only one, opportunity to flip any of the external switches. After this, you can go into the room and look at the lights, but you may not touch the switches again. How can you tell which switch goes to which light?

یک اتاق بدون پنجره 3 لامپ کاملا شبیه به یکدیگر دارد. هر لامپ به یکی از 3 کلید برق که بیرون از اتاق هستند وصل است. شما بیرون از اتاق هستید و در آن نیز بسته است. اگر کلید یا کلیدهایی را بزیند و به درون اتاق بروید دیگر فرصتی ندارید دوباره کلیدهای برق را امتحان کنید. چطور می توان فهمید که کدام لامپ متعلق به کدام کلید برق است؟

پاسخ
دو تا از لامپ ها را روشن می کنیم و پس از مدت کوتاهی یکی از آنها را خاموش می کنیم (فرض کنید کلید های 1 و 2 را زدیم و لامپی را که خاموش کردیم متعلق به کلید 2 بود). سپس وارد اتاق می شویم، هر کدام از لامپ ها که روشن بود متعلق به کلید 1 است، و دو لامپ دیگر را لمس می کنیم، هر کدام که گرم بود متعلق به کلید 2 می باشد و لامپ دیگر نیز متعلق به کلید 3 است. 
 
کدوم میوه در کدوم سبد ؟

A person has three baskets, one with mangoes, one with apples and the other which has apples and mangoes. The boxes are labeled “oranges”, “apples” and “oranges and apples”, but the labels are all incorrect. How many fruits must be taken out to know which basket is which?

شخصی 3 تا سبد دارد که هرکدام از آنها یک برچسپ دارد. روی برچسپ ها 3 نوع میوه نوشته شده است؛ سیب، انبه و مخلوط (سیب و انبه). نکته مهم اینجاست که برچسپ ها اشتباه هستند؛ یعنی محتویات سبدی که برچسپ سیب دارد سیب نیست، بلکه یا انبه است و یا مخلوط، و این در مورد دو سبد دیگر نیز صدق می کند. حداقل چند بار باید از سبدها میوه برداشت تا بتوان فهمید محتویات هر 3 سبد چیست؟

پاسخ
با یک بار انتخاب می توان جواب را بدست آورد. ابتدا با توجه به اینکه برچسپ ها اشتباه هستند از سبدی که برچسب مخلوط دارد یک میوه برمی داریم. اگر میوه ای که برداشتیم مثلا انبه بود می توان فهمید که سبد حاوی انبه است. بنابراین سبدی که برچسپ سیب دارد مخلوط است و سبدی که برچسپ انبه دارد سیب است.