بیایید روحیه ی خود مدیریتی و اتکای به نفس و اعتماد را در دانش آموزان تقويت كنيم            به وب سایت پیش دانشگاهی و دبیرستان صدرا خوش آمدید.           

چیستان فیزیکابتدا در مورد معما ها فکر کنید سپس به سراغ پاسخ بروید

دو گلوله کاملاْ مشابه همزمان در داخل قاب عمودی زیر طوری رها میشوند که یکی از مسیر سمت چپ حرکت کند دیگری از مسیر سمت راست. کدام یک زودتر به انتهای قاب میرسد؟

مسیر حرکت گلوله ها کاملاْ صیقلی و بدون اصطکاک استپاسخ

گلوله ای که از مسیر A حرکت میکند زودتر میرسد چون در قسمت اول مسیرش سرعتش نسبت به گلوله ای که از مسیر a حرکت میکند  سریعاً افزایش پیدا میکند و قسمت دوم مسیرش که مسیر طویل تر است را سرعتر طی میکند. یعنی سرعت متوسط گلوله ای که از مسیر A میرود بیشتر از گلوله دیگر خواهد بود