بیایید روحیه ی خود مدیریتی و اتکای به نفس و اعتماد را در دانش آموزان تقويت كنيم            به وب سایت پیش دانشگاهی و دبیرستان صدرا خوش آمدید.           

سیستم آموزشی


حفظ و ارتقا سطح علمی دانش آموزان در محیطی پر نشاط با رقابتی سالم میان دانش آموزان با تاکید بر فعالیت های آموزشی و پژوهشی

  

ویژگی های آموزشی

·         ارائه دفاتر برنامه ریزی با هدف شناخت توانایی ها، نیازمندی ها و برنامه ریزی صحیح که توسط کارگروه تخصصی مشاوره و آموزش مجتمع آموزشی صدرا تدوین شده است

·         ارائه کارنامه های تحلیلی ماهانه آموزشی حاوی نمودارها و اطلاعات آماری موردنیاز جهت ارزیابی علمی دانش آموزان

·         ارائه کارنامه های تحلیلی ماهانه عملکرد دانش آموز در کلاس

·         برگزاری آزمون های مدون هفتگی به صورت زنگ آزمون

·         برگزاری آزمون های امتیازی آنلاین هفتگی جهت آمادگی دانش آموزان در آزمون هفتگی

·         ارتباط مستمر مشاوران و اولیا جهت برقراری ارتباط دوجانبه بین مدرسه و خانه

·         استفاده از کادر و دبیران با تجربه و مشاورین پیگیر و کاربلد

·         شرکت در آزمون های هماهنگ کشوری مرآت، قلم چی و سنجش

·         برگزاری کلاس های Self Analysis با هدف پرورش ذهن و تقویت روحیه انجام کار تیمی

عععععععععععععععععالللللللللللللللللللللللی