بیایید روحیه ی خود مدیریتی و اتکای به نفس و اعتماد را در دانش آموزان تقويت كنيم            به وب سایت پیش دانشگاهی و دبیرستان صدرا خوش آمدید.           

راهبردها📌ارائه محتوای درسی مصوب آموزش و پرورش به بهترین نحو و تضمین موفقیت دانش­ آموزان در کنکور سراسری

📌ارائه محتوای آموزشی تکمیلی مانند زبان انگلیسی، فیزیک و ریاضی تکمیلی، نرم ­افزارهای رایانه­ ای و تقویت تفکر منطقی- ریاضی و نظم ذهنی، جهت تعمیق محتوا و تسلط علمی بیش­تر دانش­ آموزان

📌ارائه کلاس ­های فوق برنامه جهت پرورش مهارت­ های فکری و عملی در راستای علایق شخصی دانش ­آموزان 

📌ارائه برنامه ­های فرهنگی به ­صورت حضوری و مجازی، نظیر اردوها، مطالعات فردی و گروهی، نشست­ ها، جلسات نقد، سمینارهای فردی و گروهی، تعاملات درون مدرسه ­ای و برون مدرسه­ ای جهت ارتقاء سطح اندیشه ­ورزی و توسعه مهارت­ های ارتباطی دانش­ آموزان
بسترسازی برای انجام پژوهش ­های مسئله ­محور دانش ­آموزی در راستای علاقه­ مندی­ های دانش­ آموزان و موضوعات آموزشی و پرورشی و مسائل اجتماعی- فرهنگی

📌رصد و سنجش مستمر فرایند فعالیت ­های آموزشی، پرورشی و پژوهشی صورت­ گرفته به منظور شناسایی اشکالات و رفع نواقص و ارتقاء کمی و کیفی فعالیت­ها و عملکردهای دانش­ آموزان، معلمان و مجریان