بیایید روحیه ی خود مدیریتی و اتکای به نفس و اعتماد را در دانش آموزان تقويت كنيم            به وب سایت پیش دانشگاهی و دبیرستان صدرا خوش آمدید.           

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین


راهنمای شرکت در آزمون آنلاین

از طریق وب سایت:سپاسگزارم

خوب بود

خوب بود

عالی

خوب هست

سپاس گزارم

سپاس گزارم

عالی

عالی بود خیلی کمکم کرد واقعا ممنونم

عالی

سپاس از کمک شما