بیایید روحیه ی خود مدیریتی و اتکای به نفس و اعتماد را در دانش آموزان تقويت كنيم            به وب سایت پیش دانشگاهی و دبیرستان صدرا خوش آمدید.           

آموزش ورود به کلاس های مجازی


گام به گام ورود به کلاس های آنلاین
مجتمع آموزشی دخترانه صدرا