بیایید روحیه ی خود مدیریتی و اتکای به نفس و اعتماد را در دانش آموزان تقويت كنيم            به وب سایت پیش دانشگاهی و دبیرستان صدرا خوش آمدید.           

چرا صدرا ؟
متوسطه اول و دوم دخترانه صدرا

مدرسه به عنوان زیربنای آموزش یک فرد برای آماده شدن برای ساخت آینده فرد و جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار استنگاه ما به مقوله یادگیری چنان است که دانش آموز را به مثابه اصلی ترین عنصر و نقطه آغازین فرایند یاددهی- یادگیری می داند و اهداف آموزشی را چنان تبیین کرده ایم که تسهیل گر راه رسیدن به تربیت دانش آموزی که صلاحیت و قابلیتهای لازم برای زیستن در این دنیای نو را دارا باشد.

·       کارنامه درخشان آموزشی و عملکرد چشمگیر در کنکور سراسری

·       دبیران و مشاورین حرفه ای و آشنا با ابزار جدید آموزشی

·       برگزاری کلاس های زبان ترمیک زیرنظر موسسه York انگلستان

·       توجه به سلامت روحی و روانی دانش آموزان از طریق ایجاد فضای با نشاط و پرتحرک در مدرسه

·       برگزاری جلسات self analysis یا "تحلیل خود" به منظور افزایش روحیه انتقادپذیری و انتقادکنندگی در دانش آموزان

·       آموزش زبان برنامه نویسی و بازی سازی به زبان scratch در مقطع متوسطه اول جهت تقویت ریاضی، زبان انگلیسی و منطق دانش  آموز

·       تحلیل عملکرد و پیشرفت درسی و رفتاری دانش آموز و ارائه کارنامه های ماهانه عملکرد رفتاری و عملکرد درسی که منحصرا برای مدرسه صدرا طراحی شده است

·       توجه به تحرک بدنی و ورزش جهت سلامتی فیزیکی، روحی و تخلیه انرژی دانش آموزان

·       ارزیابی مستمر عملکرد دانش آموز، دبیر و مشاور

·       انجام فعالیت های پژوهشی و شرکت در مسابقات در متوسطه دوره اول

·       برگزاری کلاس های ریاضیات پیشرفته

·       بهره گیری از کلاس های هوشمند، سایت کامپیوتری و آزمایشگاه

·       تدریس علوم پیشرفته به تفکیک فیزیک، شیمی، زیست و زمین شناسی در مقطع متوسطه دوره اول

·       آشنایی دانش آموزان با رشته های تحصیلی و بازار کار مربوط به آن ها

·       ارائه کارنامه ریز عملکرد به دبیر جهت شناسایی نقاط ضعف دانش آموزان

·       برگزاری آزمون امتیازی آنلاین متناسب با آزمون های پیشرو دانش آموز

·       برگزاری اردوی تابستانی، اردوی عید و اردوی خرداد در پایه پیش دانشگاهی