بیایید روحیه ی خود مدیریتی و اتکای به نفس و اعتماد را در دانش آموزان تقويت كنيم            به وب سایت پیش دانشگاهی و دبیرستان صدرا خوش آمدید.           

کلاس کامپیوتر

 

 طراحی سه بعدی با اسکچاپ طراحی سه بعدی با اسکچاپ 
   
   
   
 کاربا فتوشاپ کار با فتوشاپ