بیایید روحیه ی خود مدیریتی و اتکای به نفس و اعتماد را در دانش آموزان تقويت كنيم            به وب سایت پیش دانشگاهی و دبیرستان صدرا خوش آمدید.           

اهدافبه دنبال مأموریت خود یعنی رشد و تعالی فردی و اجتماعی دختران مان، برآنیم تا با برنامه ­ریزی مناسب در ایجاد زمینه ­ی کسب معرفت نفس و درک نسبت آن با خالق، انسان­ها و مخلوقات دیگر و شکل­ گیری چارچوب هستی ­شناسی براساس مبانی اسلامی و شیعی اثربخش باشیم. سپس در این بستر به ارائه ­ی محتوای شناختی و مهارتی تعریف شده و به یک معنا سواد لازم برای زیست اثربخش در دنیای امروز و فردا بپردازیم. سواد به مفهوم عام و امروزی آن مبنای یادگیری دانش ­آموز در مدرسه، تعامل مولد در جامعه و راهبر توسعه­ ی پایدار است و موفقیت در هر زمینه یادگیری، وابسته به توانایی بکارگیری معنادار، مشخص و متمایز سواد است که این خود لازمه ­ی یادگیری مادام ­العمر نیز خواهد بود. درواقع، اکنون سواد به عنوان مجموعه ­ای از دانش­ ها و مهارت­ ها، ابزاری برای شناسایی، فهم، تفسیر، خلق و برقراری ارتباطات در دنیایی که به نحو فزاینده­ای دیجیتال، متن ­محور و غنی از اطلاعات بوده و با تغییرات سریع درک می شود، مورد استفاده قرار می­گیرد.
در یک دسته ­بندی کلی می ­توان مهارت ­های مورد نیاز امروز را به سه دسته تقسیم نمود:

💡مهارت­ های شناختی و فراشناختی شامل تفکر نقاد، تفکر خلاق، یادگیری چگونه آموختن و خودتنظیمی

💡مهارت ­های عاطفی و اجتماعی شامل همدلی، خودکارآمدی، مسئولیت­ پذیری و کار گروهی 

💡مهارت­ های کاربردی و فیزیکی شامل بکاربستن اطلاعات جدید و ابزارهای فن ­آوری ارتباطات

در راستای تحقق اهداف کلی فوق، اهداف خردتر زیر به صورت برجسته تعریف شده و مورد نظر هستند:

📔دستیابی به سطح علمی برتر:
با به ره­گیری از تجربه­ ی متخصصان برتر حوزه­ ی آموزشی کشور و حضور معلمان فرهیخته و توانمند با صلاحیت ­های حرفه ­ای و امکانات متعدد آموزشی و ایجاد فرصت­ های اندیشه­ورزی، یادگیری مشارکتی و هم­ افزایی همراه با ارزیابی کیفیت آموزش و سنجش پیوسته­ ی فرایند و نتایج، زمینه­ ساز رشد دانش ­آموزان متخصص، فکور و یادگیرنده مادام ­العمر باشیم. 

📔ارتقاء سطح مسئولیت ­پذیری:
کسب درک مناسبی از اجتماع و زیست جمعی که دربردارنده­ ی همکاری، احترام به همه افراد، تحمل آراء و دیدگاه ­های مخالف، گفت ­و­گو و مفاهمه است و نیز تربیت شهروندان آگاه، متعهد، باورمند به زیست اخلاقی و ارزشی و مسئول در برابر خدا، خود و دیگران و رهبران آینده را می ­توان به عنوان بخشی از اهداف مجموعه نام برد.

📔ارتقاء سطح مشارکت ­جویی و مهارت­ های فردی و جمعی:
مجتمع آموزشی صدرا، با فراهم آوردن فرصت ­های مناسب یادگیری در قالب آموزش­ های تخصصی، پژوهش ­های دانش ­آموزی، مشارکت­ های فرهنگی – اجتماعی در داخل و خارج از مدرسه و انواع فعالیت­ های فوق برنامه، توسعه مهارت­ های فردی دانش ­آموزان را دنبال می ­کند.