بیایید روحیه ی خود مدیریتی و اتکای به نفس و اعتماد را در دانش آموزان تقويت كنيم            به وب سایت پیش دانشگاهی و دبیرستان صدرا خوش آمدید.           

قبولی های سال 98-97


رشته - دانشگاه

نام و نام خانوادگی

 

رایولوژی کاشان – پرستاری تهران پزشکی

آناهیتا نیک ایین

 
 

میکروبیولوژی تهران

آیتان قاسمی

 
 

شیمی کاربردی

شکیبا زندی

 
 

زیست شناسی اصفهان

پرینازرفیعی

 
 

روان شناسی تهران

نگین هاشمی

 
 

زیست شناسی تهران

هانیه صوفی

 
 

گیاه پزشکی تهران

فاطمه زارع

 
 

صنایع غذایی تهران

پریا زینال پور

 
 

فیزیک شهید بهشتی

زهرا بیات

 
 

مهندسی کامپیوتر امل  -مهندسی برق علوم تحقیقات

ساینا اسماعیلی

 
 

مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود  - مهندسی کامپیوتر تهران مرکز

ایدا نظیری راد

 
 

مهندسی معماری علم وصنعت – مهندسی معماری تهران غرب

یاسمین حیدری

 
 

فیزیک کاشان – مهندسی پزشکی تهران مرکز

فریناز نصیرخانی

 
 

مهندسی معماری قزوین – معماری تهران جنوب

کیمیارستمی

 
 

مهندسی شیمی تهران

بهار جنانی

 
 

مهندسی هوا فضا علوم تحقیقات

ساحل بیابانی

 
 

مترجمی زبان آلمانی تهران

شایسته شامحمدی

 
 

معماری داخلی تهران

غزاله حبیبی

 
 

روانشناسی تاکستان

سحر احمدی