بیایید روحیه ی خود مدیریتی و اتکای به نفس و اعتماد را در دانش آموزان تقويت كنيم            به وب سایت پیش دانشگاهی و دبیرستان صدرا خوش آمدید.           

قبولی های کنکور 97-96


 

سارینا رشیدیون

معماری  علم و فرهنگ

مبینا محمد خانی

مدیریت آل طه

زهرا چامه

صنایع الزهرا

نادیا مدنی

صنایع شهیدبهشتی

یاسمن اصلانی

کامپیوتر آل طه

ویانا محمد حسینی

عمران تهران

کیانا غراب

معماری الزهرا

رها مدنی

عمران تهران غرب

حنانه نجفی

معماری  قزوین

ساینا افشاری

مهندسی پزشکی شهرکرد

فاطمه کریم زاده

معماری ملایر

کیمیا عباسپور

نقشه کشی آل طه

بهار بهره مند

زبان  بوعلی همدان

رومینا اسکندری

صنایع دماوند

روزینا اسکندری

معماری  دماوند

کوثر ملکی

مهندسی انرژِی علوم تحقیقات

حنانه فتحی

مهندسی شیمی تهران

ملیکا کوهدار

زبان تهران

مهسا نیکخواه

زیست تهران

سوگند علیپور

شیمی تهران

بهارطوفان

زیست دماوند

فاطمه عباسی

میکروبیولوزی  ورامین

الهه رضایی دوست

مدیریت رشت

یاسمن میربستانی

گیاپزشکی علامه

پریا گلشنی

زیست علوم تحقیقات

زینب آقایی

مدیریت قزوین

یاسمن نیری

مدیریت قزوین