بیایید روحیه ی خود مدیریتی و اتکای به نفس و اعتماد را در دانش آموزان تقويت كنيم            به وب سایت پیش دانشگاهی و دبیرستان صدرا خوش آمدید.           

نمونه سوال پایه یازدهم


ریاضی
 عربی
 ادبیات
هندسه
زبان 
شیمی
زیست
 فیزیک
دینی
 جبر
 زمین شناسی