بیایید روحیه ی خود مدیریتی و اتکای به نفس و اعتماد را در دانش آموزان تقويت كنيم            به وب سایت پیش دانشگاهی و دبیرستان صدرا خوش آمدید.           

نمونه سوال پایه دوازدهم


دیفرانسیل
زمین شناسی
زبان فارسی
 هندسه تحلیلی
زبان 
شیمی
زیست شناسی
 فیزیک
دینی
 ریاضیات گسسته