بیایید روحیه ی خود مدیریتی و اتکای به نفس و اعتماد را در دانش آموزان تقويت كنيم            به وب سایت پیش دانشگاهی و دبیرستان صدرا خوش آمدید.           

نفرات برتر پایه نهم 98-97نفرات برتر ترم اول 

نفر اول : حانیه ایمانی

نفر دوم :ملینا مرتضایی و تارا ترابی زاده 

نفر سوم : ترانه تاجیک و پرنیان میراشه