بیایید روحیه ی خود مدیریتی و اتکای به نفس و اعتماد را در دانش آموزان تقويت كنيم            به وب سایت پیش دانشگاهی و دبیرستان صدرا خوش آمدید.           

منابع آزمون ورودی آنلاین (شماره 1)


منابع آزمون ورودی آنلاین (شماره 1)

پایه هفتم
فارسی : 10 سوال
ریاضی: 14 سوال
علوم: 14 سوال
مدت آزمون: 75 دقیقه

پایه هشتم
فارسی : 10 سوال
ریاضی: 15 سوال
علوم: 15 سوال
مدت آزمون: 75 دقیقه

پایه نهم
فارسی : 7 سوال
ریاضی: 15 سوال
علوم: 15 سوال
مدت آزمون: 75 دقیقه

پایه دهم
فارسی : 10 سوال
ریاضی: 15 سوال
علوم: 15 سوال
مدت آزمون: 75 دقیقه

یازدهم تجربی
زیست: 10 سوال
ریاضی: 10 سوال
فیزیک: 10 سوال
شیمی: 10 سوال
مدت آزمون: 90 دقیقه

یازدهم ریاضی
ریاضیات (ریاضی – هندسه): 20 سوال
فیزیک: 10 سوال
شیمی: 10 سوال
مدت آزمون: 90 دقیقه

دوازدهم تجربی
زیست: 10 سوال
ریاضی: 10 سوال
فیزیک: 10 سوال
شیمی: 10 سوال
مدت آزمون: 90 دقیقه

دوازدهم ریاضی
ریاضیات (ریاضی – هندسه): 20 سوال
فیزیک: 10 سوال
شیمی: 10 سوال
مدت آزمون: 90 دقیقه