بیایید روحیه ی خود مدیریتی و اتکای به نفس و اعتماد را در دانش آموزان تقويت كنيم            به وب سایت پیش دانشگاهی و دبیرستان صدرا خوش آمدید.           


 
مونا همتی
پیش دانشگاهی ( ریاضی ) معدل 19/77

نفر برتر پیش دانشگاهی ( ریاضی ) معدل 19/77 نفر برتر سنجش 1 بهمن ماه