بیایید روحیه ی خود مدیریتی و اتکای به نفس و اعتماد را در دانش آموزان تقويت كنيم            به وب سایت پیش دانشگاهی و دبیرستان صدرا خوش آمدید.           


 
فاطمه تبریزی
پیش دانشگاهی ( ریاضی ) معدل 19/04

پیش دانشگاهی ( ریاضی ) معدل 19/04