بیایید روحیه ی خود مدیریتی و اتکای به نفس و اعتماد را در دانش آموزان تقويت كنيم            به وب سایت پیش دانشگاهی و دبیرستان صدرا خوش آمدید.           


 
شمیم صادقی فر
پیش دانشگاهی ( تجربی)

پیش دانشگاهی ( تجربی) نفر برتر سنجش 1 بهمن ماه